Şeyh Ramazan Şânî

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

İlkçağdan Günümüze Urfa'da Sanat ve Edebiyat

Osmanlı Dönemi (1516-1923)

Şeyh Ramazan Şânî

Urfa’nın adı bilinen ilk şairidir. 1631’de Urfa’da doğmuştur. Daha çok tasavvufi içerikli şiirler yazmıştır. Ayrıca ilâhileri de vardır. 1693 yılında vefat etmiştir.

Şiirinden bir örnek:

İlâhi

Neden ey hayy-ı tuvana
Kimin alim kimin dânâ
Kimini arif-i yekta
Kimi âmâ sen êdipsin

Kimini derd ile mahzun
Kimin ettin kime meftun
Kimini aşk ile mecnun
Kimi Leyla sen edipsin

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1103 kez gösterilmiştir.