Abdullatif b. Ebi'l Ferec b. Muhammed b. el-Kubbeyti

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

İlkçağdan Günümüze Urfa'da Sanat ve Edebiyat

İslâmi Dönem Sanat ve Edebiyatçıları

Abdullatif b. Ebi'l Ferec b. Muhammed b. el-Kubbeyti

Şaban 554/Ağustos 1159 yılında Harran’da doğmuştur. Harran ve Bağdat’ta çeşitli alimlerden ders almıştır. Hocaları arasında Abdulkadir el-Geylani de vardır. Bir müddet ticaretle uğraşmıştır. Gezdiği yerlerdeki alimlerden kıraat ve edebiyata dair önemli kitapları okutma icâzeti almıştır. Daha çok edebiyat öğretmiştir.

Cemaziyyel evvel 641/Kasım 1243 tarihinde 84 yaşında Bağdat’ta vefat etmiştir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1137 kez gösterilmiştir.