Ankara Antlaşması

Sakarya Savaşı sonunda Türk gücü ve Türk davasını anlamak zorunda kalan Fransız Hükümeti ile TBMM Hükümeti arasında imzalandı. 20 Ekim 1921.

1. Bu anlaşmanın imzasıyla Türkiye ve Fransa arasında savaş sona erecekti.

2. Fransızlar Güney cephesinden kuvvetlerini çekeceklerdi.

3. İskenderun bölgesi (Hatay) Fransızlarda kalacak, fakat çoğunluğu Türk olan halk kültür alanında özgürlüğünü koruyacak, Türkçe resmi dil olacaktı.

4. Ankara Anlaşmasının 9. maddesine göre: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in büyük babası olan Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu "Caber Kalesi" (Türk Mezarı), Türkiye sınırlarından 100 km. kadar uzakta, Suriye toprakları içinde olmasına rağmen, Türk toprağı sayılmış, burada asker bulundurmak ve bayrak çekmek hakkı Türkiye'ye verilmiştir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2613 kez gösterilmiştir.