Keklik

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

KEKLİK:

Konya yöresi köylerinin çoğunda oyunlar adsız olduğu gibi, şekil yerine de irtic'l (doğaçlama, anında yaratma) esastır. Hangi türküyle oynanılacaksa onun bir mısra başlangıcı icabında oyunu havasının başlığı gibi kullanılabilir. İrtic'lî oyunlar daima hem çalgılı hem de türkülü olur. Baştan yana figür tertibine t'bi olmadıkları hâlde, belirli figür motifleri vardır. Usta oyuncu işte bunlardan hangisinin herhangi bir türkünün neresinde kullanılırsa hoş kaçacağını kestirerek her birini zevk dairesinde uzlaştırır. Meselâ, Karapınar ilçesinde bu böyle olduktan başka, daima da tek kişi oyuna çıkar, ikili oyun pek nâdir olur. Kadınlar mutlaka yalnız kendi aralarında oyun yürütebilirler ve tercihen düğünlerde oyuna kalkılır.

Buna karşılık H'dim ilçesinin Egiste köyünde meselâ Develi, Keklik gibi türküler 2, 3, 5 veya 10 erkek tarafından aynı meydanda yürütülebilirler. Ancak, her oyuncu kendi başına ve taklitleşerek oynayıp halay gibi sıra oyunu halinde katiyen oynamazlar. Konya bölgesinin düğün ve bayramlarında sıra oyunu çeşitleri hiç yoktur.

Kemaliye'ye 'Erzincan) gelince; orada bir "Keklik" oyunu davul - zurnayla sıra halinde yürütülüp yukarıdaki irtic'lî hareketlerle hiçbir ilişiği yoktur.

"Keklim Halayı" Yozgat'ta da vardır. 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1164 kez gösterilmiştir.