Hozâni

TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU

HOZÂNİ:

Burhan - ı Kaatı ferhengine (Farsça sözlük) göre; "Hozan İranlı bir savaşçının adıdır. Keyhüsrev'in bendelerindendi (kapısındaki adamlarındandı). Aynı adda Isfahan yöresinde bir de köy varmış. Bunu da aynı Hozan kurmuştu deniliyor. Başka bir beldenin adı da Hozan imiş".

Fakat Urfa'nın (Şanlıurfa) Hilvan ilçesinde kez' Hozan adlı bir köy vardır. Hozanî, asıl bu köye nispet edilmiş olsa gerektir.


 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1122 kez gösterilmiştir.