Orantılar ve Modülasyon

Diyarbakır Evleri

Orantılar ve Modülasyon

Güzellik bir düzen ve orantı işidir. Bu uyumlu, bu uyumsuz derken mimarlıkta gereci, boyutları, kitleyi, rengi ve öğelerin birbiriyle okşayıcı yaklaşımını amaçlarız. Bir insanın gözü, burnu, ağzı çok güzel olabilir. Ancak biraraya gelişleri o denli oyumlu olmayabilir. Mimarlık alanında da bu böyledir. Düzgün bir geometrik şeklin (kare ve dikdörtgen) eni ile boyu arasındaki ilgiye orantı denmektedir. Sözgelimi yapı sanatında bir kolonun çapı ile yüksekliği arasında daima bir ilişki vardır. Klâsik Yunan Sanatı yapının plân ve yükseklikle ilgili tüm ölçülerini kolon çapına göre irdeleyip matematiksel bağlantılara oturmuştur. Dünya mimarlık tarihi, bunda geometriyi pergele bağlar. Selçuklu ve Osmanlıların yaptığımız çok özel ve titiz çalışmalarda bu kültürün hiç de dışında olmadıklarını, tersine Sinan’ın bunu daha da ileri götürerek kendine özgü şablonlar (kalıp, orantı vb) kurduğu ve bunu ekibine öğrettiğini biliyoruz. Bir kitlenin odanın veya onun ayrıntılarından pencerenin eni ile boyu arasında matematiksel ilişki varsa bu ne kadardır ve Diyarbakır konutlarına ne denli yansımıştır sorununu yanıtlamak gerekir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1170 kez gösterilmiştir.